羽林郎(昔有霍家奴)拼音版

曲目:羽林郎(昔有霍家奴)拼音版
NJ:
時間:2020/03/18
發行: 作者:辛延年

 朝代:漢朝

 羽林郎(昔有霍家奴)原文:

 【羽林郎】

 昔有霍家奴,[1]

 姓馮名子都。[2]

 依倚將軍勢,[3]

 調笑酒家胡。[4]

 胡姬年十五,[5]

 春日獨當壚。[6]

 長裾連理帶,[7]

 廣袖合歡襦。[8]

 頭上藍田玉,[9]

 耳后大年夜秦珠。[10]

 兩鬟何窈宛,[11]

 一世良所無。[12]

 一鬟五百萬,[13]

 兩鬟切切余。

 不虞金吾子,[14]

 娉婷過我廬。[15]

 銀鞍何煜爚,[16]

 翠蓋空踟躇。[17]

 就我求清酒,

 絲繩提玉壺。

 就我求珍肴,

 金盤膾鯉魚。[18]

 貽我青銅鏡,

 結我紅羅裾。[19]

 不惜紅羅裂,

 何論輕粗軀。[20]

 男兒愛后婦,

 女子重前夫。

 人生有新舊,

 貴賤不相逾。[21]

 多謝金吾子,[22]

 私愛徒戔戔。[23]

 羽林郎(昔有霍家奴)拼音版:

 【yǔ lín láng 】

 xī yǒu huò jiā nú ,[1]

 xìng féng míng zǐ dōu 。[2]

 yī yǐ jiāng jun1 shì ,[3]

 diào xiào jiǔ jiā hú 。[4]

 hú jī nián shí wǔ ,[5]

 chūn rì dú dāng lú 。[6]

 zhǎng jū lián lǐ dài ,[7]

 guǎng xiù hé huān rú 。[8]

 tóu shàng lán tián yù ,[9]

 ěr hòu dà qín zhū 。[10]

 liǎng huán hé yǎo wǎn ,[11]

 yī shì liáng suǒ wú 。[12]

 yī huán wǔ bǎi wàn ,[13]

 liǎng huán qiān wàn yú 。

 bú yì jīn wú zǐ ,[14]

 pīng tíng guò wǒ lú 。[15]

 yín ān hé yù yuè ,[16]

 cuì gài kōng chí chú 。[17]

 jiù wǒ qiú qīng jiǔ ,

 sī shéng tí yù hú 。

 jiù wǒ qiú zhēn yáo ,

 jīn pán kuài lǐ yú 。[18]

 yí wǒ qīng tóng jìng ,

 jié wǒ hóng luó jū 。[19]

 bú xī hóng luó liè ,

 hé lùn qīng jiàn qū 。[20]

 nán ér ài hòu fù ,

 nǚ zǐ zhòng qián fū 。

 rén shēng yǒu xīn jiù ,

 guì jiàn bú xiàng yú 。[21]

 duō xiè jīn wú zǐ ,[22]

 sī ài tú qū qū 。[23]

 ※提醒:拼音為依次生成,因此多音字的拼音能夠不準確。

 辛延年的詩詞大年夜全 辛延年的代表作 寫過的詩詞

點擊查看原文:羽林郎(昔有霍家奴)拼音版


mgm美高梅
下一篇:沒有了
2019年一波中特期期公开